Familieopstellingen

Veranderen gaat niet vanzelf

Je zou in je leven dingen anders willen, maar je voelt daarin belemmeringen. Je worstelt met het grootbrengen van je kind, je loopt in je relaties of je werk steeds tegen dezelfde moeilijkheden of conflicten aan.

Met een familieopstelling kijk je naar je systeem, je familie van herkomst. Zo’n opstelling kan inzicht geven in de diepere oorzaak van thema’s die telkens weer in je leven terugkeren. Dat zijn vaak onbewuste, beperkende patronen uit het verleden. Wanneer die patronen zichtbaar worden, kan het je helderheid, beweging en heling brengen.

Familieopstelling

Hoe werkt het?

Ik kijk samen met jou naar het nest waar je vandaan komt, met een systemische blik: wie zijn je ouders, je broers en zussen, je grootouders en je verdere familie? Welke plek heb jij in je familie van herkomst? Hoe heb jij geleerd om met de grote vragen in je leven om te gaan? Wat leefden je ouders en je grootouders je daarin voor? Ging je daarin mee of heb je je daar juist tegen verzet?

Door te kijken naar wat je hebt aangetroffen en meegekregen en hoe je dit bewust en onbewust met je meedraagt, ontstaat er ruimte en kun je gaan kiezen. Blijf je het doen zoals je het altijd hebt gedaan? Of heb je behoefte aan verandering en probeer je iets nieuws?

Familieopstellingen

Een familieopstelling kan op verschillende manieren plaatsvinden: met jou alleen, in een groep of met paarden. Net wat jij het prettigst vindt.

In een opstelling met een groep kies je een aantal mensen uit om delen uit jouw familiesysteem te vertegenwoordigen. Deze representanten worden in de ruimte opgesteld. Op die plek ervaren zij emoties, gedachten en fysieke sensaties die horen bij de persoon of het deel dat ze representeren. Dit is een krachtige en vaak intense manier om het ongeziene zichtbaar te maken.

Als ik met jou alleen werk, gebruik ik voorwerpen of matjes op de grond om delen uit je systeem te representeren. Dat kan bij je thuis, in mijn praktijk in Delft, ergens in de natuur maar ook met paarden op stal in ‘s Gravenzande.

Opstellingendagen

Samen met Gerlof Bokma organiseer ik maandelijkse opstellingendagen in Barneveld. In een kleine groep, met alle ruimte en aandacht voor jouw vraag. Ook als representant ben je welkom. Tot nu toe zijn de geplande data:
2 maart
6 april
25 mei

Neem voor meer informatie over deze dagen contact met mij op.

 

"Wat een bedding brengt Pauline. Als moeder aarde. Haar vertraging en draagkracht zorgen ervoor dat je echt doorvoelt wat er in je leeft. Een prachtige begeleider die tot de kern komt van je ziel."
Lotte Kramer, yesgeenwerk.nl

Nieuwsgierig geworden?

Nieuwsgierig
geworden?

Wil je kennismaken? Iets vragen? Weten wat ik je te bieden heb?