Klachtenregeling

Vanuit mijn praktijk Pauline van Soldt coaching stel ik alles in het werk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks mijn inspanningen kan het toch gebeuren dat ik een fout maak (niets menselijks is mij vreemd), of dat je om andere redenen niet tevreden bent over mijn werk. Wanneer dit het geval is, hoop ik dat je direct contact met mij opneemt om je onvrede met mij te bespreken.

Voor veel mensen voelt het bespreken van onvrede ongemakkelijk. Dat is jammer. Ik zie het uiten van een klacht als waardevolle mogelijkheid om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen, fouten te herstellen en mijn zorg- en dienstverlening te verbeteren. Juist als je klacht nog relatief ‘klein’ is kunnen we snel een goede oplossing zoeken. En voorkomen we dat klachten zich opstapelen en uitgroeien tot een conflictsituatie. Ik neem je klacht serieus en behandel deze zorgvuldig. Mocht je het lastig vinden om over je klacht met mij in gesprek te gaan, neem dan gerust iemand mee om je bij te staan.

Is je klacht op deze manier niet oplosbaar of heeft een gesprek niet je voorkeur, dan kan je advies inwinnen bij Klachtenportaal Zorg. Om te zorgen dat je klacht objectief en deskundig wordt behandeld heb ik de formele klachtenregeling aan hen uitbesteed. Je kunt bij Klachtenportaal Zorg ook een formele schriftelijke klacht indienen. Geef in dat geval je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weetje niet welke klachtenprocedure in jouw geval geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Nieuwsgierig geworden?

Nieuwsgierig
geworden?

Wil je kennismaken? Iets vragen? Weten wat ik je te bieden heb?